Lepo

Mislio sam da mogu, a onda sam stao.

Mislio sam da želim, a onda sam stao.

Bila si ozbiljna, a onda si se nasmejala...

I trenutak je prošao...

O kako je bio lep dan