U lošoj formi sam...

Fikreta,

danas sam bio na sahrani. Gledao sam ljude. Gledao sam decu. Gledao sam tebe. Plakao sam. 

Sunce je stidljivo virilo iza oblaka. Ptice su se tiho javljale. Ljudi su šaputali. A ja sam plakao.

Smrt je stajala sa strane, pripalila cigaru. Polako uvlačeći dim, gledala je scenu. Predstava je u toku a ona ima najbolje mesto, ložu.

Puštajući dim pravila je velike, pravilne kolutove... Čovek do mene se zakašlja. Okolina se na trenutak ućuta, a zatim ponovo šapat krene.

Kolona je krenula. Tužan, lagan korak. Povetarac lagano podiže cveće, kao da ga pomirisa i uzdahnu. i utihnu.

Samo na trenutak zasijaše suze, sunce i smrt.  

Put do rake je kao i život, bio vrlo kratak. Prošlo je kao tren, i eto tebe. Poslednji pozdrav i kao na ž.stanici na momenat si se okrenula sve kratko pogledala i ušla u voz. Bez pozdrava. Ostade samo uzdah, i ostade samo sve. Sve...

A ja sam plakao...